Αναρτήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ τα τελικά κείμενα των προτάσεων της, τα οποία αυτή κατέθεσε στη Βουλή της χώρας, σχετικά με τις τροπολογίες του Συντάγματος, στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, «οι τροπολογίες αυτές αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της χώρας και τίθενται σε ισχύ όταν τίθεται σε ισχύ η τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από την Ελλάδα της τελικής συμφωνίας (Πρεσπών)».

Τα όσα αναφέρονται στις τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΧΙΙΙ

1. Στο Σύνταγμα οι λέξεις “Δημοκρατία της Μακεδονίας” αντικαθίστανται από τις λέξεις “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” και η λέξη “Μακεδονία” αντικαθίσταται από τις λέξεις “Βόρεια Μακεδονία”, εκτός από το Άρθρο 36 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXIV

1.Στο Προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας διαγράφονται οι λέξεις “που ζουν στα σύνορά της”, “οι αποφάσεις της ASNOM” αντικαθίστανται με τις λέξεις “οι νομικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Πρώτης Συνεδρίασης της ASNOM προς τον μακεδονικό λαό για την πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση της ASNOM”, μετά την λέξη “έτος” προστίθενται οι λέξεις “με τις οποίες εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους και της Συμφωνίας-Πλαισίου της Οχρίδας”, ενώ διαγράφονται οι λέξεις “αποφάσισαν να”.

2. Με αυτή την τροπολογία γίνονται αλλαγές στο Προοίμιο-Τροπολογία 4 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXV

1. Η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών.

2. Με αυτήν την τροπολογία συμπληρώνεται το Άρθρο 3 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΧVI

1. Η Πολιτεία προστατεύει, εγγυάται και καλλιεργεί τις ιδιαιτερότητες, την ιστορική και την πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού.

Η Πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υπηκόων της που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό.

Η Πολιτεία μεριμνά για την διασπορά του μακεδονικού λαού και των άλλων κοινοτήτων και καλλιεργεί και προωθεί τους δεσμούς με την πατρίδα.

Επ' αυτού, η Πολιτεία δεν αναμειγνύεται στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

2. Με αυτήν την τροπολογία αντικαθίσταται το Άρθρο 49 και η Τροπολογία 2 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Όπως είχε αναφέρει προ ημερών ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της ΠΓΔΜ, Ταλάτ Ξαφέρι, οι συνεδριάσεις των αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών, στις οποίες θα εξετασθούν οι τελικές τροπολογίες του Συντάγματος, αναμένεται να ξεκινήσουν στις 17 Δεκεμβρίου.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στις επιτροπές, θα συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής στις 9 Ιανουαρίου. Οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας αναμένεται να διαρκέσουν μερικές ημέρες, ενώ η τελική ψηφοφορία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου. Για την έγκριση των συνολικά τεσσάρων τελικών τροπολογιών του Συντάγματος από τη Βουλή της ΠΓΔΜ απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (80 στους 120 βουλευτές).