Όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές του υπουργείου Εργασίας, το νομοσχέδιο έχει την έγκριση των θεσμών.

Το σχέδιο νόμου σύμφωνα με τις ίδιες πηγές έχει πέντε άξονες: εργασιακά, διοικητικά θέματα του υπουργείου, διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία και για τους κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και ασφαλιστικές ρυθμίσεις.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις για την αδήλωτη – υποδηλωμένη εργασία, όπου προβλέπεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας των υπερωριών πριν από την έναρξη του ωραρίου του εργαζόμενου.

Επιπλέον, το point system για τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας από τους εργοδότες, έτσι ανάλογα με το μέγεθός της παράβασης να επιβάλλεται και η αντίστοιχη ποινή και ταυτόχρονα αποκλεισμός των συγκεκριμένων παραβατικών εργοδοτών από πάσης φύσεως δημόσια χρηματοδότηση, ενώ παράλληλα περιέχεται ρύθμιση για την ηλεκτρονική δήλωση της οικειοθελούς αποχώρησης των εργαζόμενων και από τους εργοδότες.