Κάθε δευτερόλεπτο, ένας άνθρωπος πεθαίνει από πείνα στον κόσμο, υπογραμμίζει έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Επισιτιστικής Ασφάλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Σε αυτήν αναφέρεται ότι άνθρωποι που υπέφεραν από πείνα το 2010 είχαν φθάσει τα 925 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.

Στην έκθεση της Ελβετίδας βουλευτή των Σοσιαλιστών Φρανσίν Γιοχν Καλαμέ, προτείνεται στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, να δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης της γεωργίας και να λάβουν μέτρα για τον έλεγχο των τιμών των τροφίμων.

Η έκθεση καταλήγει: «Χρειαζόμαστε περισσότερα, φθηνότερα και περισσότερο ασφαλή τρόφιμα».