Ο Γ. Κατρούγκαλος στάθηκε στη Διακήρυξη της Ρώμης, που θα υπογραφεί το Σάββατο, και την πρόταση που θα καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και στα θέματα των εργασιακών και στα θέματα των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Όπως τόνισε, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για ευρωπαϊκά δεδομένα ενώ αγνοείται η πίεση που ασκεί το ΔΝΤ στην Ελλάδα. «Δεν μπορούμε να μιλάμε για τα ευρωπαϊκά δεδομένα αγνοώντας τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την κοινωνική διάσταση και το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο όταν το ΔΝΤ, στο πλαίσιο της γενικότερης ακραία νεοφιλελεύθερης και ουσιωδώς αντιευρωπαϊκής πολιτικής του, δεν θέλει στην Ελλάδα να έχουμε συλλογικές διαπραγματεύσεις, κάτι που αποτελεί τον πυρήνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι αν συνεχιστεί η υπακοή στους κανόνες που θέτει το ΔΝΤ, «προσφέρουμε τη χείριστη δυνατή, υπηρεσία στην ΕΕ, γιατί δεν ενισχύουμε μόνο την κρίση νομιμοποίησης που οφείλεται στους κοινωνικούς λόγους αλλά και στην αναξιοπιστία της πολιτικής που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που υποσκάπτει τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αντιπροσωπευτικών θεσμών και δίνει τροφής στους εχθρούς της». Τέλος, εκτίμησε πως η Ευρώπη θα αλλάξει στο μέλλον αφού «το σημερινό status quo δεν είναι υπερασπίσιμο».