Παύση πληρωμών δεν σημαίνει πτώχευση. Το FAQ των εναλλακτικών προτάσεων από τον Δ. Καζάκη. (edromos: http://bit.ly/9y3WvR)