Και απολύσεις και μειώσεις μισθών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιοδικού Τύπου Θεοχάρης Φιλιππόπουλος απειλεί αν δεν γίνουν μειώσεις μισθών

http://bit.ly/dW4HNH