Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατέχει ελληνικά ομολόγα λογιστικής αξίας (book value) 25,4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η κεντρική ευρωτράπεζα την Πέμπτη. Τα κέρδη της από τα ομόλογα έφτασαν το 2013 τα 437 εκατ. ευρώ (από κέρδη 555 εκατ. ευρώ το 2012). Η ονομαστική αξία των ομολόγων ανέρχεται σε 27,7 δισ. ευρώ. 
 
Η ΕΚΤ αγόρασε τα ομόλογα στο απόγειο της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη στo πλαίσιo του προγράμματος Securities Markets Programme (SMP), μαζί με ιρλανδικά, ισπαντικά, ιταλικά και πορτογαλικά ομόλογα. 
 
Συνολικά, έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της αγοράς ομολόγων, τίτλους ύψους 178,8 δισ. ευρώ από Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία. 
 
 

Καθαρά έσοδα 962 εκατ. ευρώ
 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους που προέκυψαν από τις αγορές ομολόγων βάσει του προγράμματος SMP, ανέρχονται στα 962 εκατ. ευρώ. 
 
Η τράπεζα θα διακρατήσει τα ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό της για περίπου τέσσερα ακόμη χρόνια κατά μέσο όρο. Η ΕΚΤ δεν γνωστοποίησε το κόστος για την αγορά αυτών των ομολόγων, τα οποία διακρατεί μέχρι τη λήξη τους. 
 
Το πρόγραμμα SMP έληξε στις 6 Σεπτεμβρίου του 2012 και αντικαταστάθηκε από το λεγόμενο πρόγραμμα OMT, που συνοδεύεται με αυστηρούς όρους και δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί.