Προηγούμενες δημοσκοπήσεις στο διαδίκτυο από τις ίδιες πηγές είχαν δείξει επίσης προτίμηση των Βρετανών στην έξοδο από την Ε.Ε. με τη διαφορά ότι πλέον το ίδιο αποτέλεσμα αποτυπώνεται και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεφώνου. Σε προηγούμενη τηλεφωνική έρευνα του ICM η παραμονή στην ΕΕ είχε προβάδισμα 10 μονάδων, 55-45%.

Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα η διαδικτυακή έρευνα δείχνει ότι το 47% των ερωτηθέντων θέλει να αποαχωρήσει η χώρας του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 44% επιθυμεί παραμονή και 9% δηλώνει αναποφάσιστο. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας μέσω τηλεφώνου είναι 45-42-13. Εξαιρώντας τους αναποφάσιστους, οι δύο έρευνες βγάζουν το ίδιο συμπέρασμα, 52-48% υπέρ του Brexit, όπως επισημαίνει ο Guardian.