Κι άλλοι χρωστάνε αλλά δεν κάνουν έτσι (CNBC: http://bit.ly/d8MOvU)