«Το υπουργείο πρέπει να βάλει ένα τέλος στον αυθαίρετο αποκλεισμό από τα δημόσια σχολεία των παιδιών που διαμένουν στους καταυλισμούς προσφύγων στα νησιά, με τη λειτουργία των απογευματινών τμημάτων όσο το δυνατόν νωρίτερα και διασφαλίζοντας ότι τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας ώστε να εγγραφούν στο σχολείο» υπογραμμίζει το Παρατηρητήριο.
 
Βάσει έρευνας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες πέρυσι, μόνο 40 παιδιά που αιτούνταν άσυλο, μπόρεσαν να εγγραφούν στα σχολεία της Λέσβου παρόλο που στο νησί βρίσκονταν 530 παιδιά σε σχολική ηλικία. Στη Σάμο, σε σύνολο 374 παιδιών, μόλις επτά γράφτηκαν στο σχολείο, ενώ στη Χίο κανένα από τα 261 παιδιά δεν μπόρεσε να φοιτήσει σε σχολείο.
 
Το υπουργείο Παιδείας έχει εξασφαλίσει πως φέτος πρόκειται να παραχωρηθεί χρηματοδότηση για 700 τάξεις ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας). Μέσω του προγράμματος  όσα δημόσια σχολεία με εννέα ή περισσότερους εγγεγραμμένους μαθητές, που δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, θα είναι σε θέση να ιδρύσουν τάξη ένταξης.
 
Ωστόσο ενέχει ο κίνδυνος τα παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο, δεδομένου ότι οι τάξεις ΖΕΠ δε θα λειτουργήσουν πριν τον Οκτώβρη.
 
Συγκεκριμένα, στη Σάμο εκτός καταυλισμών διαμένουν 52 από τα 347 παιδιά, στη Χίο 43 και στη Λέσβο περίπου το ένα τέταρτο των 1.419 παιδιών, ενώ σημειώνεται πως τα παιδιά που διανέμουν σε καταυλισμούς καθώς δεν θα έχουν το αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας που απαιτείται για την εγγραφή στο σχολείο.