Σε πανεκπαιδευτική κινητοποίηση καλούν τα μέλη του συλλόγου αδιόριστων εκπαιδευτικών, σύλλογοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αναπληρωτές.
 
Το κάλεσμα για Αθήνα είναι έξω από το Υπουργείο Παιδείας στη 13:00 και την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου αδιορίστων, οι εκπαιδευτικοί ζητούν:
 
  • Μαζικούς μόνιμους διορισμούς όλων των αναπληρωτών και αδιόριστων εκπαιδευτικών με βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία.
  • Εξίσωση των εργασιακών δικαιωμάτων -προς τα πάνω- μονίμων και αναπληρωτών.
  • Κάλυψη όλων των κενών με βάση τις πραγματικές ανάγκες, επαναφορά του δασκάλου στο ολοήμερο, κάλυψη όλων των ωρών με τις αντίστοιχές ειδικότητες εκπαιδευτικών σε α/βάθμια και β/βάθμια, πλήρη επαναλειτουργία της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης με διαφανείς προσλήψεις από τους πίνακες αναπληρωτών, λειτουργία όλων των αναγκαίων τμημάτων ένταξης, 1 εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης για κάθε μαθητή/τρια, πλήρη ένταξη των προσφυγόπουλων στο δημόσιο σχολείο, καμία συγχώνευση τμήματος. Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προ του 2013 επίπεδα για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη για στοιχειωδώς καλύτερα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα.Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας.