ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ  ΜΜΕ

Στην κοινωνία είναι η “μήτρα” της ενημέρωσης