VIDEO: Τι μπορεί να μάθει κανείς για το μέλλον κοιτώντας το παρόν; Η Recorded Future με χρήματα της Google και της CIA όλο και κάτι μπορεί. (YouTube)