Οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία.