Μετά από μεγάλο διάστημα διαπραγματεύσεων, εκπρόσωποι της Κομισιόν, του ευρωκοινοβουλίου και κρατών-μελών της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με αυτήν όμιλοι που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο όπως Google και Facebook θα πρέπει να έχουν ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη χρήση των δεδομένων τους.
 
Η καινοτομία της νέας νομοθεσίας θα ισχύει και για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα με τις κοινοτικές οδηγίες. Σκοπός είναι να μην μπορούν πλέον να δημιουργούνται χώρες «παράδεισοι» χρήσης δεδομένων για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο. 
 
Σε συνέντευξή του στη γερμανική δημόσια τηλεόραση ο Γερμανός υπουργός Δικαιοσύνης χαιρέτισε τον νέο κανονισμό.
 
«Πρόκειται για πρόοδο. Και για εμάς αλλά και για την Ευρώπη συνολικά. Σε όλη την Ευρώπη θα ισχύει ένα ενιαίο δίκαιο προστασίας δεδομένων. Οπότε μια επιχείρηση δεν θα μπορεί να μεταφέρει την έδρα της στο Δουβλίνου για παράδειγμα επειδή εκεί τα δεδομένα των χρηστών δεν προστατεύονται όπως σε άλλες χώρες. Παντού θα ισχύει το ίδιο. Θα ισχύει το δίκαιο της χώρας όπου παρέχεται μια ψηφιακή υπηρεσία. Και στις διαδικασίες θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η συγκατάθεση των χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι όταν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα θα πρέπει να ερωτηθεί ο χρήστης και ο πελάτης εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του. Και αυτό είναι για τη Γερμανία και για την Ευρώπη μια πολύ μεγάλη πρόοδος».