Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε διά του υπευθύνου της ΝΔ για θέματα Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τζαβάρα:

H ανακοίνωση έχει ως εξής: 

«Υπό την προεδρία του υπευθύνου του Τομέα Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Ηλείας κ. Κώστα Τζαβάρα, συνεδρίασε εν ολομελεία στις 30 Μαρτίου στα γραφεία του κόμματος ο Τομέας. Κατά την συνεδρίαση συζητήθηκε διεξοδικά η απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον χώρο της Δικαιοσύνης, εξαιτίας των συστηματικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης για τον επηρεασμό της δικαστικής κρίσης σε επιλεγμένες υποθέσεις.

Παράλληλα, η ανικανότητα και τελικώς η αδυναμία των αρμοδίων υπουργών να επιλύσουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της υπερβολικής καθυστέρησης στην έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, της έλλειψης σύγχρονων υποδομών με παράλληλη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογία για τις διαδικαστικές ανάγκες κάθε δίκης, καθώς και της ελλιπούς στελέχωσης των δικαστηρίων της χώρας έχει επιδεινώσει την κατάσταση στον υπερθετικό βαθμό. Επίσης επισημάνθηκε η παντελής έλλειψη ασφάλειας δικαίου καθώς και η απουσία προβλέψιμης δικαστικής κρίσης.

Τα προβλήματα αυτά ήδη έχουν μετεξελιχθεί σε συστημικές αδυναμίες των δικαστικών θεσμών της χώρας, ώστε σήμερα, εν όψει και της σοβούσας οικονομικής κρίσης, να επιβάλλουν την αναθεώρηση βασικών δομών του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας, ώστε να υλοποιηθούν αναγκαίες και ώριμες μεταρρυθμίσεις, που δεν θα εκσυγχρονίσουν απλώς αλλά θα θεσπίσουν εγγυήσεις απόδοσης στους πολίτες ουσιαστικής και αποτελεσματικής Δικαιοσύνης.

Με τις διαπιστώσεις αυτές ο Τομέας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να οργανώσει έναν “Εθνικό Διάλογο για τη Δικαιοσύνη”, για τις αλλαγές και ρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν στον πολίτη ένα δικαστικό σύστημα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, αποτελεσματικό και προ πάντων δίκαιο.

Στον διάλογο αυτό θα κληθούν να συμμετάσχουν οι Ενώσεις των Δικαστών, η Ένωση των Εισαγγελέων, οι Σύλλογοι των δικαστικών υπαλλήλων, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι επιστημονικές ενώσεις, οι νομικές σχολές, ενώσεις πολιτών και κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή πολίτης. Ήδη ο Τομέας επεξεργάζεται προτάσεις για τον τρόπο που πρέπει να οργανωθεί και να διεξαχθεί ο εθνικός αυτός διάλογος, για να είναι γόνιμος και να καταλήξει σε μια σύνθεση.

Τέλος, αποφασίστηκε η διαίρεση του τομέα σε τρεις ομάδες εργασίας, αντίστοιχες με τις Γραμματείες του αρμόδιου υπουργείου ήτοι: Ομάδα Εργασίας Δικαιοσύνης, Ομάδα Εργασίας Αντεγκληματικής Πολιτικής και Ομάδα Εργασίας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».