Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στις αρχές Απριλίου, η ελληνική κυβέρνηση θέσπισε ότι σε περίπτωση ακύρωσης αεροπορικών και πλωτών ταξιδιών, η μόνη αποζημίωση των επιβατών θα ήταν το κουπόνι ίσης αξίας για επόμενη πτήση, με μόνο «παράθυρο» το να απαιτήσουν τα χρήματά του πίσω μετά από 18 μήνες. Ωστόσο, αυτό που παρατηρήθηκε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, ήταν ότι τα επόμενα ταξίδια ήταν ακριβότερα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να χρεώνονται ακόμα και εκατοντάδες ευρώ παραπάνω για τη μεταφοράς τους.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τόσο η Ελλάδα όσο και η Ιταλία έχουν λάβει μέτρα που δεν συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004] και πλωτών μεταφορών [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010].

Όπως ξεκαθαρίζει η Κομισιόν, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ της επιστροφής χρημάτων και άλλων μορφών επιστροφής του αντιτίμου, όπως τα κουπόνια. Εάν προσφερθούν στους επιβάτες κουπόνια ως εναλλακτική, απαιτείται η συμφωνία τους μ’ αυτή τη λύση.

Η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις κατηγορίες της Κομισιόν, διαφορετικά η υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.