Οι ανθρωποφύλακες των σύγχρονων δούλων. Ο Κοροβέσης για την εργασία στα χρόνια της ελεύθερης αγοράς (Ελευθεροτυπία: http://bit.ly/blsfiu)