Οι διασκέψεις G8/G20 στοιχίζουν 1 δισ. και θα δώσουν μόνο 5 δισ για να σώσουν μητέρες και νεογνά στην Αφρική MSNBC: http://bit.ly/9oMQSD)