Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων του κ. Ισ. Κούβελου, συζύγου της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, το οποίο προήλθε από ρευστοποίηση μετοχών του στις ΗΠΑ για να καταλήξει σε τράπεζα του Λονδίνου. Σύμφωνα με τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών επί της δήλωσης «πόθεν έσχες» του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου μέχρι την κατάθεση της δήλωσης, δηλαδή έως την 30ή Ιουνίου 2011), που καταθέτει ο κ. Κούβελος ως υπόχρεος από κοινού με την σύζυγό του, προκύπτει ότι δεν δηλώθηκε ο λογαριασμός του Λονδίνου. Στον λογαριασμό αυτό, ο οποίος τηρείται σε λίρες Αγγλίας και δολάρια ΗΠΑ, κατατέθηκε το επίμαχο ποσόν στις 4 Μαρτίου 2011, ενώ σύμφωνα με τις γραπτές εξηγήσεις που κλήθηκε να δώσει ο κ. Κούβελος από την αρμόδια για τα «πόθεν έσχες» Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, ο ίδιος δήλωσε ότι «εκ παραδρομής» δεν αναφέρθηκε στην δήλωσή του για το 2011. 

Αναλυτικότερα στο άρθρο του Βήματος εδώ