Δυο γυναίκες είπαν: Είμαστε σε πόλεμο. Η Κούνεβα http://bit.ly/mKmEFN και η Διαμαντοπούλου http://bit.ly/lp6830. Τα στρατόπεδα γνωστά και καθείς εφ΄ ω ετάχθη