«Αδόκιμο να κάνω παρέμβαση όσο συζητούν οι κοινωνικοί εταίροι. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν αποτελεί λύση, η συμφωνία αποτελεί λύση. Πρόβλημα υπάρχει στην εφαρμογή και υλοποίηση επιχειρησιακών συμβάσεων», δήλωσε ο…