Κρατική ενίσχυση 120 εκατ. ευρώ δίνει η κυβέρνηση στην Aegean

Για να δικαιολογήσει την στήριξη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το σχέδιο απαιτεί και τη συμμετοχή των μετόχων της εταιρείας κατά το ήμισυ. Το συνολικό «πακέτο» ενίσχυσης ανέρχεται σε 120…