Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο θα ελέγχει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών  ενώ παράλληλα θα πάρει και όλη την ακίνητη περιουσία.Το Ελληνικό Δημόσιο θα ελέγχει επίσης και την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

Στο ελληνικό Dημόσιο περνούν και οι δανειακές υποχρεώσεις του Μεγάρου οι οποίες και στο παρελθόν καλύπτονταν από το κράτος καθώς οι δανεισμοί του Μεγάρου γίνονταν με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με την τροπολογία, η δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό θα υπερβαίνει τα 57 εκατ. ευρώ.

Ολόκληρη η τροπολογία