Θύελλα στο διεθνές τραπεζικό σύστημα βλέπουν οι NYC. Δεν είναι τίποτα, απλώς τους λείπουν μερικά τρις $. (NYT: http://nyti.ms/cnfpIh)