ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ MEDIA

Τα λουκέτα στα ΜΜΕ έρχονται το ένα μετά το άλλο. Οι εκδότες πριν από ένα
χρόνο δεν έλαβαν (;) το μήνυμα και τώρα…