Ναι. Το Ευρώ είναι ζουρλομανδύας: τάδε έφη Κρούγκμαν, ο οποίος τώρα τελευταία, αλλάζει γνώμη για την Ελλάδα κάθε 2 μέρες. (NYT: http://nyti.ms/csO5tI)