Μεταξύ άλλων, ο Π. Μοσκοβισί έκανε λόγο για επανεξέταση των ομαδικών απολύσεων, των απεργιακών κινητοποιήσεων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η επανεξέταση, τόνισε ο Επίτροπος, θα διεξαχθεί από ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

«Διδάγματα άλλων χωρών»

«Θα επωφεληθεί από διδάγματα άλλων χωρών και θα πραγματοποιηθεί με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων ανταγωνιστικότητας, απασχόλησης και κατανομής του εισοδήματος» πρόσθεσε και διαβεβαίωσε ότι στη διαδικασία διαβούλευσης θα συμμετάσχουν τόσο ελληνικές και ευρωπαϊκές οργανώσεις, όσο και διεθνείς οργανισμοί, όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας και ο ΟΟΣΑ.

Ο Π. Μοσκοβισί υπογράμμισε στη συνέχεια, ότι η επανεξέταση μπορεί επίσης να συμβάλει στην τροφοδότηση πλαισίου για πιο εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

«Πνεύμα ευθύνης»

Η εύρυθμη λειτουργία των σχέσεων των κοινωνικών εταίρων είναι σημαντική για τη δημιουργία πνεύματος ευθύνης όσον αφορά την εν γένει λειτουργία της αγοράς εργασίας, συνέχισε και εκτίμησε ότι προσφέρει δυνατότητες για την επίτευξη συναντίληψης σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά εργασίας και συντονισμού των προσπαθειών προσαρμογής σε ολόκληρη την οικονομία.

«Η Επιτροπή είναι δεκτική σε προσπάθειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων και να δημιουργήσουν υποστηρικτικούς θεσμούς κοινωνικού διαλόγου σε διάφορα επίπεδα» κατέληξε ο Π. Μοσκοβισί.