Η πρόσκληση προς τους γονείς είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά (στις διευθύνσεις: eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) είτε ταχυδρομικώς (στη διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αθήνα, Τ.Κ. 10436).
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προσωρινοί πίνακες των επιλεχθέντων προγραμματίζεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ στις 17 Αυγούστου, οι ενστάσεις των δικαιούχων θα μπορούν να υποβληθούν μεταξύ 18 και 22 Αυγούστου, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 24 Αυγούστου.
 
Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στις κοινωνικές δομές τη σχολική χρονιά 2016-2017 μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος υπολογίζονται σε 81.000.
 
Με τη νέα διαδικασία, το έντυπο με το οποίο θα υποβάλλουν οι γονείς την αίτηση συμμετοχής θα χωρίζεται σε δύο σκέλη:
 
α) το υποχρεωτικό, στο οποίο οι γονείς θα δηλώσουν τα στοιχεία που απαιτούνται για τη μοριοδότησή τους, β) το προαιρετικό, στο οποίο θα δηλώνουν τις δομές -από τη λίστα που έχει διαμορφωθεί στο πρώτο στάδιο- όπου επιθυμούν να τοποθετηθεί το παιδί τους.
 
Tο voucher που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν θα συνδέεται με συγκεκριμένη θέση στον σταθμό, αλλά ο γονέας θα έχει το δικαίωμα να αλλάξει δομή χωρίς να χάσει το voucher.