Οι σχετικές εγκύκλιοι με τα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης έχουν ήδη αποσταλεί στα Λύκεια, ενώ η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι ως και την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου. Μάλιστα, η προθεσμία αφορά όλους τους υποψήφιους, είτε θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις με το νέο σύστημα, είτε με το παλιό – καταργούμενο.

Μαθητές και απόφοιτοι μπορούν να προμηθεύονται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή τους, τόσο από το διαδίκτυο όσο και από το Λύκειό τους, ενώ αφού την συμπληρώσουν, την υποβάλουν ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Παραδείγματα για την συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν και υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά  περίπτωση, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδειας .