Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ), ανακοίνωσε στους ενδιαφερόμενους γονείς τις ημερομηνίες προσέλευσης βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά επανεγγράφονται / επαναφοιτούν θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε φάκελο, στον Παιδικό Σταθμό όπου θα φοιτήσει το Παιδί τους όταν παρουσιαστούν στο ΚΕΠΑ.

Σε φάκελο στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Παιδιού:

– Εκτυπωμένη αίτηση (http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/)

– Κάρτα υγείας παιδιού, συνοδευόμενη από φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (εμβόλια)

– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος

Για τις εγγραφές μέσω Δήμου, σε φάκελο στον οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Παιδιού:

Οι γονείς των οποίων τα παιδιά εγγράφονται θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω σε φάκελο, στον Παιδικό Σταθμό όπου θα φοιτήσει το Παιδί τους στην όταν παρουσιαστούν στο ΚΕΠΑ. 

– Εκτυπωμένη αίτηση (http://irakleio.aitiseispoliton.gr/#/)

– Κάρτα υγείας παιδιού, συνοδευόμενη από φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας (εμβόλια)

– Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος.