Μετά τη χτεσινή δημοσιοποίηση των δεδομένων των ροών απασχόλησης του συστήματος «Εργάνη» για τον Μάρτιο, προκύπτει ότι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο ο αριθμός νέων συμβάσεων με μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία, είναι αισθητά μεγαλύτερος από στις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι νέες συμβάσεις με μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία αποτελούν το 53,96%, ενώ μόλις το 46,04% είναι συμβάσεις με πλήρη απασχόληση. Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου, με σύμβαση μερικής απασχόλησης προσλήφθηκαν 215.566 μισθωτοί (41,11%) και με εκ περιτροπής εργασία 67.417 (12,85%), ενώ με πλήρη απασχόληση προσλήφθηκαν 241.425 μισθωτοί. Την ίδια περίοδο καταγγέλθηκαν 475.528 συμβάσεις εργασίας, διαμορφώνοντας ένα θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων κατά 48.880 θέσεις εργασίας, από 55.580 που ήταν πέρσι για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Για τον Μάρτιο, το 45,88% των νέων συμβάσεων ήταν με πλήρη απασχόληση, αν και σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αυτές δηλαδή που ενώ έχουν πλήρες ωράριο, έχουν και ημερομηνία λήξης. Αντίστοιχα, οι νέες συμβάσεις με μερική απασχόληση ανέρχονται στο 40,64% και με εκ περιτροπής εργασία στο 13,48%.