Η ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση της ρευστότητας αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την αύξηση της χρηματοδότησης της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τόνισε ο πρωθυπουργός κατά την…