«Θα πρέπει να αποφύγουμε τον διαρκή ανταγωνισμό για την υποτίμηση των εθνικών νομισμάτων» δήλωσε ενδεικτικά, ο Αμερικανός υπουργός.

«Είναι επείγουσας σημασίας να χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να επιτύχουμε την περαιτέρω ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας» συνέχισε ο Λιου, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα εφαρμογής δημοσιονομικών και νομισματικών μέτρων.

Όσον αφορά την Κίνα κάλεσε την κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία προκειμένου να ολοκληρώσει γρήγορα και αποτελεσματικά, την οικονομική της μετάβαση.

Κάνοντας ειδική μνεία στις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε ότι η εγχώρια οικονομία βρίσκεται σε «αρκετά καλή» κατάσταση, με ισχυρή αγορά εργασίας και δυνατή καταναλωτική ζήτηση.