Άριστη η συνεργασία πολιτείας και εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών. Όταν υπάρχει «βούληση για άμεσες λύσεις»…(Καθημερινή:http://bit.ly/bOI9q6)