Σε 24, από 60 που ίσχυε μέχρι τώρα, γίνονται οι δόσεις που θα μπορούν πλέον οι οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε…