Επισήμανε ότι με την επιλογή της αυτή επιθυμεί να σηματοδοτήσει «τη σημασία της ελληνικής περιφέρειας, των πολιτών που ζουν εκεί καθώς και του πρωτογενούς τομέα ως ενός από τους βασικούς…