«Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία των τριών κομμάτων να σχηματίσουν τη νέα κυβέρνηση», ο μέγας δούκας του Λουξεμβούργου Ανρί δέχθηκε τον κ. Μπετέλ «για να του αναθέσει τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης», όπως ανακοίνωσε το παλάτι.