δήλωσε ο εκπρόσωπος του Όλι Ρεν, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα του Τύπου για τη μορφή της σύναψης δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με ελληνικές επιχειρήσεις.