Η φυγόκεντρος δύναμη της κρίσης. Όποιος πιστεύει ότι δεν θα διασπαστεί να κάνει ένα βήμα μπροστά. (Καθημερινή: http://bit.ly/da28fL)