Στη σύσκεψη για το προσφυγικό που διεξήχθη το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός έκανε προτάσεις με στόχο οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων να γίνουν πιο ανθρώπινες, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές.

Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα προβλήματα, εντοπίζονται:

  • Σίτιση, στέγαση, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μεταφορά ανθρώπων.
  • Καθαρισμός, Επισκευές, Εγκαταστάσεις, Ηλεκτροδότηση.
  • Εξασφάλιση συνθηκών υγιεινής.
  • Απρόσκοπτη λειτουργία νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας.
  • Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης από μη ανακυκλώσιμα υλικά [πλαστικές βάρκες, σωσίβια, βουλιαγμένα σκάφη, κ.λπ.]. Μόνο στη Λέσβος, όπως ειπώθηκε από τον δήμαρχο, υπάρχουν 800 τόνοι μη ανακυκλώσιμων υλικών!
  • Μηχανήματα, Απορριμματοφόρα, Πλυντήρια, κ.λπ.
  • Πρόσληψη εποχικού προσωπικού [οδηγούς, εργαζόμενους στην καθαριότητα, γενικών καθηκόντων] και πολλά άλλα.

Στα πέντε νησιά που έχει υποδέχονται τον κύριο όγκο των προσφυγικών ροών, αλλά και στην Κάλυμνο που αντιμετωπίζει πρόβλημα και αναμένεται να προστεθεί στη λίστα θα δημιουργηθούν τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Hot Spots), τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες της καταγραφής, εξακρίβωσης εθνικότητας και παραπομπής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 
Παράλληλα θα δημιουργούν δύο κέντρα προσφύγων και μεταναστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα οποία και θα δέχονται 10.000 «ταυτοποιημένους» πρόσφυγες το καθένα.
 
Η δημιουργία και λειτουργία αυτών των κέντρων χαρακτηρίζεται αναγκαία για να λειτουργήσει ο μηχανισμός της εσωτερικής μετεγκατάστασης (relocation) στην Ευρώπη, η πιλοτική εφαρμογή του οποίου ξεκίνησε στις 04.11.2015 με την μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο 30 προσφύγων.

Στη σύσκεψη, όπως ανέφεραν οι κυβερνητικές πηγές, υπήρξε η κοινή πεποίθηση ότι «μόνο ενωμένοι μπορούν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα», ενώ ακούστηκαν ιδέες που θα εξεταστούν ως προς την δυνατότητα υλοποίησή τους. Προέχει βέβαια να επιλυθούν τα επείγοντα προβλήματα στα οποία προστίθενται και αυτά που δημιουργεί ο χειμώνας.
 
Οι προτάσεις που συζητήθηκαν είναι:

  • Η δημιουργία πιλοτικού προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων στα νησιά με την προϋπόθεση ότι η ΕΕ θα εξασφαλίσει θέσεις εργασίας σε μόνιμους κατοίκους αλλά και σε πρόσφυγες και μετανάστες.
  • Η δημιουργία ειδικής φορολογικής ζώνης για τα νησιά που δέχονται τις προσφυγικές ροές.