Και αν διαβάσουν το Wikileaks οι Αφγανοί; Αυτοί μάλλον γνώριζαν ήδη ότι τους σκοτώνουμε, λέει ο Μ.Στιλ. (MS: http://bit.ly/aFmJEm)