Ο κόσμος το έχει βούκινο; Η έξωθεν κακή αλλά και πολύ ενημερωμένη μαρτυρία για την ελληνική Αριστερά (Marxist.com: http://bit.ly/cm1cll )