Μαθήματα δημοσιογραφίας από κρατική τηλέοραση Πως να ψήσετε τον αρχηγό ενός κόμματος. (YouTube)