Καλοκαιρινές ματσό – διακοπές για πάντα.  Εν μέσω κρίσης αυξήθηκαν οι  κρατήσεις των σούπερ-πλουσίων: (Independent: http://bit.ly/cKc7ZB)