“Το θεσμικό πλαίσιο του πανεπιστημίου προσφέρει στο φοιτητή έτοιμη ταυτότητα, συλλογική συνείδηση“: Γ. Θ. Μαυροκορδάτος. Ενώ όταν βγει έξω!