Η εταιρεία προσδιόρισε για τις 12 Νοεμβρίου 2013 την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της οι οποίοι και θα αποφασίσουν σχετικά. Η πράξη της συγχώνευσης θα γίνει με βάση τον νόμο 2190/1920, γεγονός που σημαίνει ότι η εταιρεία ακολουθεί προς το παρόν την υφιστάμενη νομοθεσία και όχι την νέα που κατέθεσε η κυβέρνηση μέσω της πρόσφατης τροπολογίας, που προβλέπει πως η γενική συνέλευση, η οποία καλείται να εγκρίνει διασυνοριακή συγχώνευση και οδηγεί ταυτόχρονα σε έξοδο της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, χρειάζεται την έγκριση του 90% των μετόχων.

Ωστόσο ο νόμος 2190 προβλέπει ότι για να συνεδριάσει νομίμως η συνέλευση χρειάζεται να εκπροσωπούνται τα 2/3 των μετόχων και όχι το 90%. Μάλιστα για την έγκριση χρειάζεται η αποδοχή του 75% των παρισταμένων μετόχων στην γενική συνέλευση. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (67%) της συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 25 Νοεμβρίου 2013 και Β' επαναληπτική στις 6 Δεκεμβρίου 2013.

Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ μαζί με την πρόσκληση δημοσίευσε και το σχέδιο της συγχώνευσης (Κοινό Σχέδιο Σύμβασης Διασυνοριακή Συγχώνευσης). Σύμφωνα με αυτό, η βελγική εταιρεία Viohalco S.A η οποία ελέγχεται σε ποσοστό 100% από την ΒΙΟΧΑΛΚΟ θα απορροφήσει την μητρική της, με αποτίμηση μητρικής 1.095.112.760 ευρώ ή σε 5,49 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή υψηλότερα από την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τόσο την παραμονή της ανακοίνωσης μεταφοράς έδρας της έδρας (4,46 ευρώ) όσο και κατά τη χθεσινή ημέρα. (4,68 ευρώ).

Γι' αυτό και η τιμή της μετοχής της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενισχύθηκε χθες 4,70% ενώ σήμερα κερδίζει επιπλέον 5,71% και βρίσκεται στα 5,18 ευρώ, δηλαδή πιο κοντά στην αποτίμηση της συγχώνευσης.