Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του Οργανισμού, από 01-01-2016 μέχρι και 31-08-2016 εκδόθηκαν και ανατέθηκαν σε δικαστικούς επιμελητές 6.615 εντολές κατασχέσεων και ενώ από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015 ο συνολικός τους αριθμός ανήλθε στις 6.751

Ταυτόχρονα, πέραν του αριθμού των εντολών, ανησυχητική αύξηση παρουσιάζουν και τα χρηματικά ποσά τα οποία το ΙΚΑ διεκδικεί από τους οφειλέτες ασφαλισμένους καθώς ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ έναντι αντίστοιχου ποσού που και πάλι αφορούσε ολόκληρο το 12μηνο του 2015.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν μόνο τους μικροοφειλέτες οι οποίοι χρωστούν μέχρι 5.000 ευρώ και κυμαίνονται μεταξύ 20 και 22 χιλιάδων προσώπων.

Οι υπόλοιπες οφειλές, δηλαδή αυτές των οποίων το ύψος συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων ανέρχεται σε ποσά υψηλότερα των 5.000 ευρώ, μεταβιβάζονται στο ΚΕΑΟ, στο οποίο μέχρι τον Ιούνιο του 2016 έχουν ενταχθεί συνολικά 125.888 οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στοιχεία: Nαυτεμπορική