Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών θα εξεταστούν στην Ιστορία, οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών θα εξεταστούν στη Φυσική και οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής στο μάθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον.

Την Τρίτη στα εξεταστικά κέντρα θα προσέλθουν εκ νέου οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα Ψηφιακά Συστήματα, στον Προγραμματισμό Υπολογιστών, στη Μεταφορά Φορτίων και στην Οικοδομική.