Λόγω της κατάστασης, ορισμένες χώρες μείωσαν επίσης τον αριθμό των μαθητών στις τάξεις, σημειώνει το ΑΠΕ, αναφέροντας ως παραδείγματα τη Σερβία και τη Βοσνία έχουν έτσι μειώσει τον αριθμό αυτόν στα 15 παιδιά. Επιπλέον της πρόσληψης 11.000 επιπλέον εκπαιδευτικών, η περιφέρεια της Μαδρίτης στην Ισπανία επέλεξε να γίνονται μαθήματα στο ύπαιθρο και θα εγκαταστήσει προσωρινά τάξεις στα προαύλια, ώστε να μειώσει το πολύ στους 20 τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη.Πρόκειται για μια απόφαση που ανακοινώθηκε τόσο αργά ώστε ορισμένοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες.

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις σοβαρές ενστάσεις γονεών και εκπαιδευτικών, η ελληνική κυβέρνηση αρνείται το σχέδιο των μικρότερων τάξεων, χρησιμοποιώντας την προβληματική μέτρηση του μέσου όρου μαθητών ανά τάξη, σε Επικράτεια και αστικά κέντρα.

Η Ιταλία, από την πλευρά της, δεν θα επιβάλει στα παιδιά τη χρήση μάσκας όταν μπορεί να γίνεται σεβαστή η απόσταση ενός μέτρου.

Άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί από τις εκπαιδευτικές αρχές: η κλιμακωτή έναρξη των μαθημάτων, το συχνό πλύσιμο των χεριών και βραχύτερη διάρκεια των μαθημάτων. Σε ορισμένες περιοχές στη Βοσνία εξετάζεται το ενδεχόμενο τα μαθήματα να διαρκούν όχι περισσότερο από 20 λεπτά.

Σε μερικές περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις επένδυσαν σε έπιπλα: η Ιταλία παρήγγειλε 2,4 εκατ. ατομικά θρανία, τα οποία σε μερικές περιπτώσεις δεν θα παραδοθούν παρά τον Οκτώβριο, αρκετά μετά την επιστροφή, που προβλέπεται για τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι λίγες χώρες στις οποίες έχουν ξαναρχίσει τα μαθήματα στα σχολεία έχουν δείξει πως μηδενικός κίνδυνος δεν υφίσταται: στη Γερμανία, δύο σχολεία αναγκάσθηκαν να κλείσουν και πάλι στις αρχές Αυγούστου μετά την εμφάνιση κρουσμάτων, μερικές μόνο ημέρες μετά την επιστροφή στις τάξεις.